Dzisiejsza data: 24 lipca 2014, Czwartek

Naszą stronę odwiedziło już
310071 osób

Projekt & kodowanie
www.gechu.nazwa.pl

Historia | Kadra | Grupy
Kadra

 

PERSONEL PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
W LESZNIE
 

W naszym przedszkolu pracują Nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Wszystkie legitymują się odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami - ukończone studia magisterskie.
Jednak ciągle dbają o swój dalszy rozwój zawodowy - doskonalą warsztat pracy uczestnicząc
w różnych formach doskonalenia, wymieniają się doświadczeniami na funkcjonującym w przedszkolu WDN
(wewnątrzprzedszkolne doskonalenie zawodowe). W swej pracy wykorzystują metody aktywne,
poszukują nowatorskich rozwiązań z nastawieniem na osiąganie sukcesów przez każde dziecko.
Wiele czasu poświęcają na wypracowywanie nowych form współpracy z Rodzicami.
Nauczycielki są otwarte na potrzeby dzieci i ich Rodziców - pozostają do ich dyspozycji zawsze kiedy
pojawia się problem wychowawczy czy dydaktyczny. Elastyczne podejście do pracy w poszczególnych
grupach wiekowych jest niezbędne w przypadku zawodu nauczyciela. Nauczyciel musi być wszechstronny
- to wymóg charakteru pracy przedszkola.

 

Obecnie w naszej placówce funkcjonuje 6 grup wiekowych:

 

KOTKI 3 latki
prowadzone przez Nauczycielkę
Panią Anitę Karaś

BIEDRONKI  4 - 5 latki
prowadzone przez Nauczycielki
Panią Elżbietę Berlińską i Panią Ewę Krzymińską

SKRZATY 4 latki
prowadzone przez Nauczycielki
Panią Grażynę Skrzypczak i Panią Donatę Patalas

PSZCZÓŁKI  5 - 6  latki
prowadzone przez Nauczycielki
 Panią Aldonę Lurc i Panią Katarzynę Matuszewską

MISIE  4 - 5  latki
prowadzone przez Nauczycielki
Panią Beatę Bajer i Panią Janinę Markowską - Pioterek

 JAGÓDKI 5 - 6 latki
prowadzone przez Nauczycielki
Panią Iwonę Paruszewską i Panią Katarzynę Bartkowiak

 

 

 Pracą wychowawczą i dydaktyczną całej Rady Pedagogicznej kieruje
Dyrektor Pani Bogumiła Kluczyk

 

 

W swych działaniach zmierzających do tworzenia dobrego wizerunku Przedszkola 
Kadra Pedagogiczna jest dzielnie wspierana przez pozostały Personel: w służeniu pomocą nauczycielce,
w ustalaniu menu, przygotowywaniu smacznych posiłków czy w dbaniu
o czystość otoczenia - wewnątrz placówki i na placu przedszkolnym. 

Starszy referent
Pani Kamila Pajzert

Pomoc nauczyciela
Pani Małgorzata Laskowska (Kotki)
Pani Danuta Wojda (Skrzaty)

Główna kucharka
Pani Hanna Wachowiak
Pomoc kucharki
Pani Alicja Kaczmarek i Pani Katarzyna Żachowska

Woźna oddziałowa
Pani Elżbieta Łukaszewska (Kotki, Pszczółki)
Pani Ewa Wolna (Biedronki)
Pani Małgorzata Krajna (Skrzaty)
Pani Beata Wojdowska (Misie, Jagódki)

Woźny - dozorca
Pan Józef Baryga