Dzisiejsza data: 23 sierpnia 2017, Środa

Naszą stronę odwiedziło już
611225 osób

Projekt & kodowanie
www.gechu.nazwa.pl
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej

EDUKACJA PRZEZ RUCH 

    

Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH  jest Pani Dorota Dziamska

EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi
na poziomie edukacji elementarnej.
Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija umiejętności
konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych.
Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !

 

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii,
który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu.
Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki ktorym poznaje otaczający świat.

 

badania dowodzą, że aby czlowiek mógł się prawidłowo rozwijać,
        to w proces uczenia się powinny być wplecione wszystkie zmysły,

narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej,
        czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu,

integracja sensoryczna to spójność wykonywanych czynności,
       współwykonywanie, jednoczesność (dzieci patrzą, słuchają, kreślą, chodzą...),

integracja sensoryczna to proporcja w aktzwizowaniu wszystkich zmysłów,

podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką
        lub z niej wyprowadzany.

 

 Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej,
a konkretnie jej trzech struktur:

 

    1. Pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu),
    2. Pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia - dźwięki, muzyka, rytm),
    3. Wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści).

Każde zajęcie prowadzone omawianą metodą zawiera kolejne etapy:

   • ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym - rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała,
   • swobodne działanie z wykorzystaniem różnychy technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy,
   • zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat,
   • wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejene formy działania dzieci podczas zajęć.

 Podczas zajęć wykorzystujemy trzy podstawowe formy aktywności dzieci:

    1. Ćwiczenie - doskonali poszczególne funkcje organizmu,np. kreślenie, tupanie, skakanie,
    2. Zabawę - zawiera kilka ćwiczeć, np. w zabawie "Deszcz nad miastem" dzieci chodzą wokół stołu,
     kreślą rytmicznie krople ręką lewą i prawą,
    3. Grę - składa się z kilku ćwiczeń wg określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonywania).

3 - 4 latek

kreśli rytmicznie jedną ręką kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu,

5 - latek

kreśli rytmicznie oburącz kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu, fale, spirale, jodełki, zygzaki,

6 - 7 latek

kreśli naprzemienne, rytmiczne ćwiczenia graficzne takie jak podane wyżej dla dzieci młodszych,
a oprócz tego pełną wiązkę z punktu.

Poniżej prezentujemy przykłady prac naszych wychowanków wykonanych
z wykorzystaniem metody Edukacja Przez Ruch.